Môi giới tiền tệ là gì? Các quy định của pháp luật về môi giới tiền tệ như thế nào

Môi giới tiền tệ là gì? Các quy định của pháp luật về môi giới tiền tệ như thế nào

Môi giới tiền tệ là gì? Các quy định của pháp luật về môi giới tiền tệ như thế nào, nguyên tắc môi giới tiền tệ, hợp đồng môi giới tiền tệ ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết ngay sau đây.

Môi giới tiền tệ là gì?

Môi giới tiền tệ có tên tiếng Anh Monetary brokerage, là một trong 5 hoạt động dịch vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại được Luật các tổ chức tín dụng quy định tại Điều 107. Nói cụ thể theo Khoản 21, Điều 4, Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12: “Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác giữa các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác”.

Cụ thể, môi giới tiền tệ là hoạt động trung gian kết nối người bán với người mua, người vay với người cho vay các công cụ tài chính để thu hoa hồng môi giới. Địa bàn hoạt động chính của bên môi giới tiền tệ là các thị trường liên ngân hàng, thị trường ngoại hối, các công cụ nợ, các công cụ phái sinh giữa các ngân hàng.

Bài viết liên quan:

 

Môi giới tiền tệ là hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
Môi giới tiền tệ là hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Các quy định của pháp luật về môi giới tiền tệ như thế nào

Nguyên tắc môi giới tiền tệ

Thông tư 17 quy định hoạt động môi giới tiền tệ phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

 • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được đồng thời vừa là bên môi giới, vừa là một bên thực hiện giao dịch được môi giới tiền tệ với khách hàng.
 • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ phù hợp với quy định tại Thông tư 17 và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Quy định nội bộ về quy trình, thủ tục môi giới tiền tệ, trách nhiệm và quyền hạn những người có liên quan, quản lý rủi ro hoạt độngmôi giới tiền tệ; trong 10 ngày kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì phải gửi trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước bằng đường bưu điện để cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng làm việc.
 •  Việc thực hiện môi giới tiền tệ phải tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan, đảm bảo trung thực, khách quan, vì lợi ích hợp pháp của khách hàng mà không cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng và giao dịch được môi giới tiền tệ cho bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.
 • Có ít nhất một bên khách hàng được môi giới tiền tệ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.
Pháp luật có các quy định cụ thể về hoạt động môi giới tiền tệ
Pháp luật có các quy định cụ thể về hoạt động môi giới tiền tệ

Về hợp đồng môi giới tiền tệ

Hợp đồng môi giới tiền tệ được quy định tại Thông tư 17, sẽ bao gồm các nội dung do bên môi giới và khách hàng tự thỏa thuận và phù hợp với quy định tại Thông tư 17 và quy định của pháp luật có liên quan:

 • Thông tin về bên môi giới, khách hàng.
 • Phương thức thực hiện môi giới tiền tệ.
 • Phí môi giới tiền tệ và các chi phí khác có liên quan (nếu có).
 • Phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán.
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên.
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
 • Quy định về xử lý tranh chấp.
 • Hiệu lực của hợp đồng.
 • Các thỏa thuận khác phù hợp với quy định tại Thông tư 17 và quy định của pháp luật có liên quan.
Các quy định của pháp luật về môi giới tiền tệ
Các quy định của pháp luật về môi giới tiền tệ

Thông qua môi giới tiền tệ, những đối tượng thừa vốn và đối tượng cần vốn có thể tìm thấy nhau để thỏa mãn nhu cầu của mình. Vì môi giới tiền tệ sẽ có ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ nên việc tìm hiểu rõ môi giới tiền tệ là gì, các quy định của pháp luật về môi giới tiền tệ như thế nào sẽ giúp bạn tham gia hoạt động này một cách hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Bài viết liên quan:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *