Đòn bẩy tài chính là gì? Vì sao nên sử dụng đòn bẩy tài chính?

Trong lĩnh vực tài chính, “đòn bẩy” là một trong những thuật ngữ được sử dụng thường xuyên nhất. Vậy đòn bẩy tài chính là gì, vì sao nên sử dụng đòn bẩy tài chính để tạo ra tỷ suất sinh lợi trên tài sản hoạt động hiện nay?

Đòn bẩy tài chính là gì?

Đòn bẩy tài chính là việc dùng vốn vay để tăng thu nhập hoặc tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là sự kết hợp giữa vốn sở hữu và nợ phải trả. Khi doanh nghiệp có tỷ trọng vốn sở hữu thấp hơn tỷ trọng nợ thì đòn bẩy tài chính sẽ rất lớn, và ngược lại, khi tỷ trọng vốn sở hữu cao hơn tỷ trọng nợ thì doanh nghiệp đó có đòn bẩy tài chính thấp.

Các nhóm đòn bẩy tài chính hiện nay

Tỷ số nợ trên tổng tài sản (D/A)

Tỷ số nợ trên tổng tài sản (D/A) là mức sử dụng nợ vay để tài trợ cho tổng tài sản của doanh nghiệp hiện tại. Tỷ số này phụ thuộc vào các yếu tố như mục đích vay, quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp. Có thể so sánh với tỷ số trung bình ngành để biết được tỷ số này cao hay thấp.

Tỷ số nợ trên vốn (D/C)

Hệ số nợ trên vốn thể hiện rõ sức manh tài chính và cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Nếu tỷ số này càng cao so với tỷ số trung bình ngành thì chứng minh tình hình tài chính của doanh nghiệp đó không khả quan.

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E)

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) cho biết quy mô tài chính của doanh nghiệp, cụ thể hơn là tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu được doanh nghiệp dùng chi trả cho các hoạt động. Tỷ số này cũng chính là một trong những đòn bẩy tài chính phổ biến nhất hiện nay.

Vì sao doanh nghiệp lại sử dụng đòn bẩy tài chính?
Vì sao doanh nghiệp lại sử dụng đòn bẩy tài chính?

Vì sao nên sử dụng đòn bẩy tài chính?

Sử dụng đòn bẩy tài chính như lá chắn thuế.
Sử dụng đòn bẩy tài chính như lá chắn thuế.
  • Các doanh nghiệp thường sử dụng nợ vay nhằm duy trì hoạt động kinh doanh, bù đắp sự thiếu hụt vốn và muốn tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hoặc muốn tăng thu nhập trên một cổ phần của doanh nghiệp.

  • Đòn bẩy tài chính được xem là công cụ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu sau thuế. Chủ đầu tư càng khôn ngoan chọn cơ cấu tài chính thì sự thành công trong gia tăng lợi nhuận sẽ đến, trong đó, công cụ đòn bẩy tài chính được cấc quản lý ưa dùng.

  • Đòn bẩy tài chính được các doanh nghiệp sử dụng như “Lá chắn thuế”. Bởi vì khi vay, khoản tiền lãi doanh nghiệp phải trả sẽ được xem như khoản chi phí hợp lý, giúp doanh nghiệp được giảm thu nhập chịu thuế. Từ đó, doanh nghiệp được phép nộp ít thuế đi và làm gia tăng lợi nhuận.

Hiện nay, đòn bẩy tài chính được các nhà đầu tư, doanh nghiệp ưa dùng như một đòn bẩy kích thích, với tầm nhìn lãi suất vay nợ thấp hơn tỷ suất sinh lời.

Chính vì thế, khi sử dụng đòn bẩy tài chính các nhà đầu tư, doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ hơn “Đòn bẩy tài chính là gì? Vì sao nên sử dụng đòn bẩy tài chính?” để tăng nguồn lợi nhuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *